.

Zakonom o zaštiti potrošača prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Ukoliko primetite neispravnost uređaja, molimo da nas kontaktirate na Tel: (+381) 63 8595311 ili mail: carpro.rs@gmail.com.

Pročitajte sve dokumente koji su pridruženi, oni čine sastavni deo instrukcija za podnošenje reklamacije i prava potrošača prilikom rešavanja reklamacije:

GARANCIJA Proizvodi marke RUPES, FLEX, ShinEMate imaju garanciju čiji je garantni rok 24 meseci.Uz te proizvode dobijate Garantni list u kojem su istaknuti uslovni za ostvarenje garancije.

arrow_upward