.

Kada se povežete na naš sajt ili mu pristupite, saglasni ste da vas obavezuju opšti uslovi korišćenja navedeni niže, kao i specifični uslovi navedeni na pojedinačnim stranama ovog sajta koji se povremeno ažuriraju. Ako se ne slažete s ovim uslovima, odmah napustite sajt.

Ako nije drugacije naznačeno, ovaj websajt, njegov sadržaj, ime domena i URL: http://www.carpro-rs.rs, www.detailingoprema.rs vlasništvo su:

CARPRO d.o.o. / Detailing Oprema

Sedište:
Brestovačka 1
24000 Subotica
Tel: 063/8-595-311
carpro.rs@gmail.com detailingoprema@gmail.com

MB: 21488917 PIB: 111483383

Direktor - Odgovorno lice: Nenad Rašljić


1. Svrha ovog websajta:

Ovaj sajt, kao i njegov sadržaj, uključujući sve informacije, tekstove, grafike, slike, URL i ostali materijal služe u svrhu opšteg informisanja o firmi CarPro d.o.o.

2. Zaštitni znak i autorska prava

Marka CarPro d.o.o. i sve registrovane marke firme CarPro d.o.o. na koje se upućuje na ovom sajtu u vlasništvu su firme CarPro d.o.o. Oni se ne mogu koristiti ni u koju svrhu bez pisanog odobrenja vlasnika.

Saglasni ste da ne umnožavate i ne presnimavate sav ili deo veb-sajta ili njegov sadržaj, osim za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ni na kakav medijum bez pisane dozvole firme CarPro d.o.o. CarPro d.o.o. ne polaže pravo niti zastupa zaštitne znakove treće strane koji su vlasništvo njihovih vlasnika.

Za više informacija obratite se na:

carpro.rs@gmail.com , detailingoprema@gmail.com

3. Linkovi ka drugim sajtovima

Ovaj sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su ponuđeni radi lakšeg korišćenja, a ne kao odobravanje sadržaja tih sajtova od strane firme CarPro d.o.o. CarPro d.o.o. ne odgovara za sadržaj webstrana i ne zastupa niti garantuje za sajtove ili materijalni sadržaj takvih websajtova.

4. Ažuriranje informacije

CarPro d.o.o. nastoji da obezbedi dostupnost sajta u svako doba. Međutim, možda nećete moći da pristupite sajtu ili ćete imati poteškoća zbog tehničkih problema ili tokom radova na održavanju ili nadogradnji. Pored toga, iako CarPro d.o.o. nastoji da obezbedi ažurnost informacija na sajtu, ona ne garantuje njihovu tačnost niti potpunost, bilo izričito bilo podrazumevano. Sadržaj ovog sajta i sajtova kojima se može pristupiti putem URL mogu biti ispravljeni, izmenjeni ili ažurirani u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

CarPro d.o.o. ne garantuje da je websajt i pristup njemu bezbedan niti da na sajtu nema virusa ili grešaka koji mogu dovesti do štete ili gubitka podataka. Sami snosite odgovornost za zaštitu svojih podataka od virusa.

CarPro d.o.o. ne preuzima odgovornost za neposrednu, posebnu, posrednu ili posledičnu štetu bilo koje vrste ili bilo kog uzroka proizašlih iz vaše upotrebe ili nemogućnosti da pristupite sajtu.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

CARPRO D.O.O. NI U KOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST NI PREMA JEDNOJ STRANI ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, SLUČAJNU, POSEBNU, ČINJENIČNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE U VEZI SA OVIM SAJTOM ILI POREKLOM SA OVOG SAJTA NITI UPOTREBOM OVOG SAJTA NITI SAJTA ILI RESURSA KOME SE PRISTUPA PREKO LINKA SA OVOG SAJTA NITI ZA PREUZIMANJE ILI PRISTUP MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENU DOBIT, PREKID POSLOVANJA, IZGUBLJENU ŠTEDNJU ILI GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA, NAROČITO ONDA KADA JE CARPRO D.O.O. IZRIČITO UKAZALA NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. OVO ISKLJUČENJE I ODRICANJE ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE PRAVNE RADNJE, BILO DA SU ZASNOVANE NA UGOVORU, GARANCIJI, PRESTUPU ILI DRUGIM PRAVNIM TEORIJAMA.

6. Poverljive i vlasničke informacije

CarPro d.o.o. ne želi da prima poverljive niti vlasničke informacije od vas putem našeg websajta. Imajte na umu da će se za svaku informaciju ili materijal poslati firmi CarPro d.o.o. smatrati da NISU poverljivi. Slanjem informacija i materijala firmi CarPro d.o.o. dajete firmi CarPro d.o.o. neopozivo ovlašćenje da neograničeno koristi, umnožava, prikazuje, izvodi, menja, prenosi i distribuira ove materijale ili informacije, i takođe ste saglasni da CarPro d.o.o. ima slobodu da u bilo koju svrhu koristi sve zamisli, koncepte, znanje ili tehnike koje ste dostavili.

7. Problemi nadležnosti

Ako nije drugačije naznačeno, materijali na ovom websajtu izloženi su jedino u svrhu promocije proizvoda firme CarPro d.o.o. CarPro d.o.o. ne garantuje da su materijali ili proizvodi opisani na sajtu podesni ili dostupni na svim lokacijama.

Uslovi korišcenja podležu i tumače se prema srpskom zakonu bez obzira na odredbe međunarodnog privatnog prava. Ako bilo koja odredba ovog ugovora postane nezakonita, ništavna ili po bilo kom osnovu nesprovodiva, izuzima se iz ovih Uslova korišćenja ali ne utice na važnost i sprovodivost ostalih odredaba.

Ovo je celokupan ugovor između ugovornih strana koji se tice predmeta ovog ugovora i ne može se menjati, osim pisanim putem uz potpis obeju strana.

arrow_upward